hollenderkvartalet-729
hollenderkvartalet-729
hollenderkvartalet-8260
hollenderkvartalet-8251_v4-4
hollenderkvartalet-8280_v2
hollenderkvartalet-706
hollenderkvartalet-8222
hollenderkvartalet-721
Neste
Forrige

Hollenderkvartalet Oslo

OPPDRAGSGIVER:
Bane NOR Eiendom AS

FERDIGSTILT:
2018
4B ARKITEKTER vant konkurransen om å tegne Hollenderkvartalet. Prosjektet er landets aller første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. Klimavennlige materialvalg, passivhus standard, tilrettelegging for grønn mobilitet er blant tiltakene som vil gi gevinster til både beboere, klimaet og samfunnet for øvrig. Prosjektet består av to infill-bygg mellom eldre murgårder.

Bygningene er utformet med vekt på blant annet passivhusstandard, gode dagslysforhold, redusert bruk av betong og stål, gjenvinnbare og fornybare materialer, utomhusanlegg med stedegne og insektsvennlige planter. Prosjektet har ikke parkeringskjeller, men rikelig med sykkelparkeringsplasser og bildelingsordning.

Prosjektet består av 62 leiligheter samt næring på gateplan. Leilighetene har stor variasjon i størrelse og er tilrettelagt for en variert beboergruppe.

Foto: Tove Lauluten

Webdesign og webutvikling: InCreo