okh_garderober3
okh_garderober3
okh_garderober1
okh_garderober2
okh_store-sal
okh_billettsalg
okh_trapp
okh_aku-detalj
Neste
Forrige

Oslo Konserthus

OPPDRAGSGIVER:
Oslo Konserthus

BRUTTOAREAL:
11 000 m2

PERIODE:

2004 til 2016
I 2004 fikk 4B ARKITEKTER i oppdrag å overta arkitektansvaret for Oslo Konserthus etter arkitekt Gösta Åberg som da hadde lagt ned sin praksis. Opp gjennom årene har kontoret vært delaktig i ulike utviklings- og oppgraderingsarbeider som:
  • Ombygget inngangshall med nytt billettsalg og trappeanlegg. Dette har gitt Oslo Konserthus en mer åpen vestibyle og bedret rømningsforholdene. 
  • Akustiske tiltak i store sal som ny veggkledning bak i parkett og nye reflektorer over orkesterpodiet, noe som gjør at orkestermedlemmene hører hverandre bedre og slik styrker samspillet samt at lydbildet formidles bedre til publikum.
  • Nye stoffkledninger på stoler i både store og lille sal.
  • Mulighetsstudie som belyste utvidelse av store sal med ny publikumsbalkong.
  • Nye serveringsdisker i alle foajéer tilpasset ulike behov.
  • Ferdigstilt brannsikringsprosjektet med blant annet nye glassvegger og -dører i publikumsgarderobene samt ny utvendig trapp fra foajéen.

Webdesign og webutvikling: InCreo