nrk_team4b_fugleperspektiv_motn-3
nrk_team4b_fugleperspektiv_motn-3

NRK Marienlyst

Mulighetsstudie

PARALLELLOPPDRAG
2017

OPPDRAGSGIVER:
NRK
4B ARKITEKTER har sammen med INBY deltatt i parallelloppdraget for NRK Marienlyst. Hensikten med parallelloppdraget var å få belyst mulig utvikling og bruk av området dersom NRK flytter.

Området ligger nær et av Norges viktigste trafikknutepunkt Majorstua, i tilknytning til kunnskapsaksen Gaustad-Blindern og tett opp til attraktive boligområder. Deler av NRKs anlegg vil bli fredet og det var vesentlig å avklare hvordan dette kunne inngå i den totale bruken. En videre utvikling skulle også møte Oslos kommuneplan på en god og helhetlig måte. Parallelloppdraget skulle spesielt vurdere mulighetene for boligbebyggelse med høy utnyttelse samt arealbruk som kunnskapsbasert næring og kulturformål.

Det skulle ikke utarbeides detaljerte tegninger for arkitektoniske løsninger, men volum- og mulighetsstudier som var ført så langt at realismen kunne vurderes. NRK vil bruke mulighetsstudiene som grunnlag for eventuelt salg av eiendommen, og dele dem med en eventuell framtidig eier av området.

Webdesign og webutvikling: InCreo