nedre-ravnasen-10
nedre-ravnasen-10
nedre-ravnasen-11
nedre-ravnasen-2
nedre-ravnasen-3
nedre-ravnasen-7
nedre-ravnasen-4
nedre-ravnasen-1
nedre-ravnasen-9
Neste
Forrige

Nedre Ravnåsen borettslag Oslo

Rehabilitering av tak, terrasser og fasader

OPPDRAGSGIVER: 
Nedre Ravnåsen borettslag

FERDIGSTILT:
2017
Terrassehusene ble tegnet av P.J. Eriksen og B. E. Knutsen og oppført på 80-tallet. Borettslaget består av 8 terrasserte blokker sammenbundet av fellesgarasje på plan 6.Totalt er det 109 leiligheter i borettslaget fordelt på 15 oppganger. Anlegget har en felles atkomstterrasse med boder på plan 6. Hver enhet har direkte atkomst fra utendørs trappeanlegg mellom blokkene.

Terrasser, tak og yttervegger er totalrehabilitert og tilleggsisolert, det er bygget nye boder, gjerder og rekkverk. Ny falloppbygging ivaretar god avvanning av terrassene, snøsmelteanlegg er lagt inn i gangsoner. Det er benyttet liggende trekledning med innlagte skyggelekter, kledningen er videreført ut på boder og skillevegger. Opprinnelig rekkverk bestående av betongelementer og betongblomsterkasser er erstattet med et nytt aluminiumsrekkverk med klart og melkehvitt glass. Toppleilighetene har fått nye bredere balkonger med skråstilt frontbrystning.

Foto: O. D. Hesledalen

Webdesign og webutvikling: InCreo