lokenhagen-9-utsnitt
lokenhagen-9-utsnitt
lokenhagen-8
lokenhagen-4
lokenhagen-7
lokenhagen-1
lokenhagen-2
Neste
Forrige

Løkenhagen Lørenskog

OPPDRAGSGIVER:
Losbyveien Eiendom AS

FERDIGSTILT
2018
4B ARKITEKTER har tegnet nye boliger i Lørenskog kommune.

Felt B4 inngår som del av en større utbygging på Skårer Syd, og omfatter 4 bygg med til sammen 205 leiligheter med felles parkeringskjeller under gårdsrom. Reguleringen legger opp til en urban utbygging med variasjon i materialbruk, fasadeliv og i høyder.

Foto: Ole D Hesledalen

Webdesign og webutvikling: InCreo