kunstsiloen5
kunstsiloen5
kunstsiloen4
kunstsiloen7
kunstsiloen6
kunstsiloen1
kunstsiloen3
kunstsiloen2
Neste
Forrige

Kunstmuseum og kulturkvartal i Kristiansand

KONKURRANSEUTKAST
2016

OPPDRAGSGIVER:
Sørlandets Kunstmuseum
Kanalbyen Eiendom AS
Kristiansand kommune
En åpen plan- og designkonkurranse. Konkurransen gjennomføres i to trinn hvor trinn 1 var en åpen konkurranse på et overordnet nivå. Trinn 1 skulle belyse muligheten for å ta i bruk hele eller deler av den bevaringsverdige siloen som del av et museumsbygg. Videre skulle besvarelsen belyse utviklingen av hele konkurranseområdet hvor det byplanmessige grepet var sentralt. Viktige momenter her var å illustrere muligheter for attraktive byrom, og forbindelsen mellom Kvadraturen og Kanalbyen.

Webdesign og webutvikling: InCreo