kv160-modell-1
kv160-modell-1
kv160-modell-2
kv160-perspektiv
kv160-foto
Neste
Forrige

Kjelsåsveien 160 Oslo

Parallelloppdrag

KONKURRANSEUTKAST
2019

OPPDRAGSGIVER:
Attivo AS
Kjelsåsveien 160 på Frysjatorget omfatter ny boligbebyggelse og matbutikk på en meget attraktiv tomt langs Akerselva ved Frysja. Beliggenheten er innenfor angitt utviklingsområde i ytre by, ref. kommuneplan 2018. Kommuneplanen angir Frysjatorget som område for etablering av torg/møteplass/park ved byutvikling. Tomten er omkranset av grøntarealer definert som LNF i kommuneplanen.

Modellstudier viser at en oppbrutt bebyggelsesstruktur med to vinkelbygg har størst potensiale til å ivareta og videreutvikle kvalitetene på tomten. Vinkelbyggene vender ryggen til nord og øst, og åpner seg mot sør og vest. På innsiden av vinklene etableres boligenes felles uteoppholdsarealer.

Vinkelbyggene plasseres over hvert sitt lokk, med offentlig passasje mellom byggene på bakkeplan. Butikk skyves inn i terrenget slik at det store volumet blir marginalt synlig, men butikken får god eksponering mot torg.

Konseptet gir mulighet for å trekke grøntstrukturen fra turveien/elven inn mellom byggene og videre langs Akerselva i sør og nord.

Webdesign og webutvikling: InCreo