karlsrud-1
karlsrud-1
karlsrud-3
karlsrud-2
karlsrud-3b
Neste
Forrige

Karlsrud Oslo

Parallelloppdrag

KONKURRANSEUTKAST
2017

OPPDRAGSGIVER:

Stor-Oslo Eiendom

Mulighetsstudie av to tomter nær Karlsrud T-banestasjon med fortetting ved høy utnyttelse i et strøk bestående av eneboliger og 4-etasjers lameller. Prosjektet skulle også inneholde et samlende torg ved T-banestasjonen og vise hvordan strukturen kunne videreføres i senere byggetrinn.

Viktige spørsmål vi stilte oss var hvordan man kunne få til en høy utnyttelse i et område med lav utnyttelse, mye grønt, skrå tak og småskala-bebyggelse.  Vi laget et forslag med tilsynelatende skrå tak og skrå vegger, for å redusere følelsen av opplevd gesims fra gatelivet og omliggende områder. For på den måten å integrere prosjektet snarere enn å foreslå en fremmed typologi. Med utgangspunkt i eksisterende fargepalett i bebyggelsen rundt, foreslo vi rødaktig tegl og copper-farget stål.

Vi aktiverte bebyggelsen langs hovedgaten og rundt det nye torget med næring og åpen fasade. Bebyggelsen langs Steingrimsvei ble trukket tilbake og vi etablerte forhager foran boligene i 1. etasje for å skape en mer skjermet situasjon og oppta det grønne i hagene til villaene rundt. Dette ga også en grønn struktur langs gatelivet.

Vi skapte en porøsitet i bebyggelsen slik at man kunne få glimt av uterommet utenfra og samtidig få gløtt ut av uterommet «innenfra». Gjennom uterommet ble det lagt en offentlig sykkelvei som kobles til torget.

Webdesign og webutvikling: InCreo