josefines-gate-8096
josefines-gate-8096
josefines-gate-8184
josefines-gate_wilse_interior
josefines-gate-8154
josefines-gate_wilse_eksterior
josefines-gate-ny-plan-1etg-2
josefines-gate-8077
josefines-gate-8101-2
Neste
Forrige

Josefines gate 30 Oslo

OPPDRAGSGIVER:
SAJA Eiendom AS

AREAL:
3 150 m2

FERDIGSTILT:
2018
4B ARKITEKTER har vært arkitekter for restaureringen av denne praktbygningen fra 1916. Bygningens eksteriør og interiør er fredet, så alle tiltak og endringer i bygningen er utført i nært samarbeid med Byantikvaren.

Bygningen er organisert rundt den flotte vestibylen med overlys, med korridor og rom ut mot fasaden. Det er innpasset nye baderom og kjøkken i eksisterende romstruktur, og lagt inn nye tekniske anlegg som ventilasjon, sprinkling og elektrisitet. Vi har gjenåpnet det originale glasstaket i vestibylen med nytt beskyttende glasstak over som opprinnelig. De opprinnelige takvinduene er også gjenåpnet, og det er montert nye dører som supplement til originale dører. Fasadene er rehabilitert med ny puss, nye balkongdekker og forhøyet rekkverk.

4B ARKITEKTER har bistått byggherre med prosjektering og rådgivning i både planleggings- og utførelsesfasen.
 
Vinner av Frogner historielags rehabiliteringspris 2019.

Foto: Tove Lauluten
Historiske foto: Anders B. Wilse/Oslo Museum

Webdesign og webutvikling: InCreo