fhi_1
fhi_1
fhi_4
fhi_5
fhi_6
fhi_7
fhi_2
fhi_3
Neste
Forrige

Folkehelseinstituttet Oslo

Forprosjekt

OPPDRAGSGIVER:
Statsbygg

BRUTTOAREAL
Ca. 47 000 m2

STATUS:
Forprosjekt 2013
Samlokalisering av Nasjonalt Folkehelseinstitutt på Lindern i Oslo. Ca 47 000 m2 samlet areal, med nybygg og ombygging av eksisterende vernede bygg. Laboratorier, kontorer og fellesarealer samlet i en oversiktlig struktur med klar identitet og gode forbindelser for gående og syklende gjennom området. Prosjektet legger stor vekt på miljø og energi, universell tilgjengelighet og BIM.

4B ARKITEKTER i samarbeid med Ratio Arkitekter og COWI. 
Webdesign og webutvikling: InCreo