fjordbyen-1
fjordbyen-1
fjordbyen-2
fjordbyen-4
fjordbyen-3
Neste
Forrige

Fjordbyen Vikersund

Parallelloppdrag

KONKURRANSEUTKAST
2019

OPPDRAGSGIVER:
Vikersund Utvikling AS
Fjordbyen Vikersund er det andre byggetrinnet i en reguleringsplan for Vikersund Sentrum nord, og omfatter 21 leiligheter plassert langs fjorden med sørvest-orientering mot byens nye torg og badeplass, utformet som en poll.

En meget detaljert regulering ga en naturlig besvarelse med fire små selvstendige volumer forbundet sammen med en skulpturell plassering av balkongene, også utformet med tydelige volumer.

Dette gir flotte leiligheter med stor variasjon i typologien og raus utsikt mot fjorden. Prosjektet er tenkt gjennomført i to kontrasterende fasadematerialer som understreker spenningen mellom balkongene og de ulike volumene, og uttrykker prosjektets plassering mellom et urbant kvartal mot syd og en fremtidig småskala boligbebyggelse mot nord.

Webdesign og webutvikling: InCreo