ensjo-torg-kart
ensjo-torg-kart

Ensjø Torg K2 Oslo

OPPDRAGSGIVER:
Skanska Norge AS 

STATUS:
Regulering
K2 er betegnelsen på et felt i planen Ensjø Tyngdepunkt som ble trukket ut av planen før planen ble vedtatt. Adressen er Skedsmogata 25.

Nærmeste tilstøtende felter av Ensjø tyngdepunkt er følgende: Felt B1 som er regulert til boliger med barnehage i sør-øst, Felt B2 som også er regulert til boligbebyggelse, B2b bolig/forretning m.m., samt Ensjø Torg med felt S1 med bolig/forretning m.m. i nord-øst og felt K1 som er regulert til en rekke formål bl.a. forretning og undervisning.

Skanska ønsker å regulere eiendommene til boligformål. Skanska vil omregulere fra Industri (S-1101) til primært boligformål. Reguleringsprosessen er påbegynt og 4B er engasjert som arkitekt til reguleringssaken.

Webdesign og webutvikling: InCreo