ensjo-torg-s1-birdviewvy
ensjo-torg-s1-birdviewvy
ensjo-torg-s1-vy
ensjo-torg-s1-ekst2-vy
ensjo-torg-s1-langblokk-vy
s1
Neste
Forrige

Ensjø Torg S1 Oslo

OPPDRAGSGIVER:
Skanska Norge AS

STATUS:
Under bygging
Felt S1 er Skanska sin første utbygging av reguleringsplanen for Ensjø Tyngdepunkt. Ensjø Torg skal bli Ensjøbyens portal og pulserende hjerte. Her vil man få et godt og variert bomiljø for alle, nært kollektivknutepunkt med kort avstand til sentrum. Dermed blir Ensjø Torg en levende og tilgjengelig forlengelse av bysentrum. Vi ønsker å skape uterom som inkluderer, både på bakkenivå og på felles takterrasser.

Det første feltet i prosjektet S1 omfatter en langblokk i 7 + 1 inntrukket etasje som avgrenses mot Ensjøveien og Ensjø Torg, samt en høyblokk i 14 etasjer som spenner over T-banetraseen og sør-østre adkomstramper til T-banestasjonen. Totalt består prosjektet av 192 leiligheter hvorav 61 leiligheter i kategori 1 35-50 m2, 78 leiligheter i kategori 2 over 80 m2, og 53 leiligheter med mellomstørrelse.

På bakkeplan og i plan 2 mot Ensjø Torg og Ensjøveien er det tilrettelagt for næring, totalt 2 226 m2. Det er foreløpig ikke avklart hvilken næringsvirksomhet lokalene vil inneholde, men det planlegges at lokalene i plan 1 tilrettelegges for virksomheter som matvarebutikk, kafé og apotek. Dette vil bidra til å styrke Ensjø Torg som et samlende byrom og naturlig møtepunkt.

Prosjektet har egen nettside: www.ensjo-torg.no

Webdesign og webutvikling: InCreo