eidsvoll-ekst_2-2
eidsvoll-ekst_2-2
eidsvoll-rikssalen
eidsvoll_rikssalen
eidsvoll_prins-og-mat
eidsvoll_gulv_spisetue
eidsvoll-kjeller2vinduer
eidsvoll_kjeller-og-kokk-2
eidsvoll_kjeller-og-kokk
eidsvoll_kjeller
Neste
Forrige

Eidsvollsbygningen

Full rehabilitering av historisk bygning

OPPDRAGSGIVER:
Statsbygg

FERDIGSTILT:
2014

4B ARKITEKTER har vært engasjert som arkitekt for restaureringsprosjektet Eidsvollsbygningen tilbake til 1814.

Arbeidet har pågått fra 2009 til januar 2014 i tett samarbeid med Statsbygg, brukere, vernemyndigheter, tekniske rådgivere og kulturhistorisk rådgiver. Dette er et av de mest omfattende restaureringsprosjektet av historiske bygninger som er gjennomført i Norge og Norden, og har blant annet inneholdt følgende arkitekttjenester:

  • Oppmåling og opptegning av hele anlegget basert på eldre tegninger
  • Skjemategninger/oppriss av alle rom og vegger med design for tapeter, fargekoder, overflatebehandling, tekstiler
  • Design av alle nye håndlagede tepper og gulvbelegg
  • Ombygging av kjeller til rekonstruksjon av opprinnelig kjøkken og tjeneravdeling samt nye publikumstoaletter
  • Detaljtegninger av ny grue og kjøkkeninnredning
  • Idéutvikling og detaljtegninger av ny glassbro over arkeologiske funn i hvelvkjeller
  • Produksjonstegninger for nye historisk riktige vinduer i hele bygget
  • Innpassing av heis
  • Utvendige fasader med reetablerte trappeanlegg og gangbro.

Eidsvollsbygningen er et av landets viktige nasjonalmonumenter som forvalter og formidler historie knyttet til de viktigste verdiene som kjennetegner Norge som nasjon.

Statsbygg ble tildelt EUs kulturminnepris/Europa Nostra Award 2015 for restaurering av Eidsvollsbygningen.

Webdesign og webutvikling: InCreo