det-norske-teatret-foyer-hoyre_ole-d-hesledalen
det-norske-teatret-foyer-hoyre_ole-d-hesledalen
det-norske-teatret-foyer-front2_ole-d-hesledalen
det-norske-teatret-foyer-venstre_ole-d-hesledalen
det-norske-teatret-hovmesterdisk_ole-d-hesledalen
det-norske-teatret-bardisk_ole-d-hesledalen
det-norske-teatret_fasade
Neste
Forrige

Det Norske Teatret Oslo

OPPDRAGSGIVER:
Det Norske Teatret

BRUTTOAREAL:
26 000 m2

FERDIGSTILT:
1985/2018

Ny hovedscene, bi-scene, øvingssaler, verksteder, administrasjon og publikumsfasiliteter,

Bygningen er innpasset i en trang kvartalsstruktur i Oslo sentrum, men fremstår med sin utforming, sitt materialuttrykk og med vestibylens forhold til gatebildet, med sin egen klare identitet i bymiljøet. Det er lagt vekt på romslige publikumsfasiliteter og stor teaterteknisk fleksibilitet. Sal og scene virker sammen som ett teaterrom og kan gjennom ulike variasjoner bygges om fra arena- til prosceniumsteater.

I de senere år har det blitt gjennomført flere interiørprosjekter i teatret. I foajeen er det etablert ny bar med pauseområde, og billettsalget er reetablert som en mer åpen og imøtekommende løsning, nå med integrert butikk. Kafé Løve er oppgradert med ny innredning og belysning. Tiltakene gjeninnfører den lyse, nordiske stilen som opprinnelig kjennetegnet foajeen, og binder sammen de ulike sonene i foajeen til en helhet. I tillegg er det kommet nye stoler i hovedsalen, og hovedinngangsdørene er oppgradert mht. universell tilgjengelighet.

Utmerkelser: Oslo Bys kunstnerpris 1985, Betongtavlen 1986.

Foto: Ole D Hesledalen og 4B ARKITEKTER

Webdesign og webutvikling: InCreo