plankart
plankart

Bråtejordet Strømmen

OPPDRAGSGIVER:
AF Gruppen Norge AS/
Mesterhus

OMFANG:
125 leiligheter

STATUS:
Detaljprosjektering
4B ARKITEKTER detaljprosjekterer 10 lavblokker og 56 rekkehusleiligheter på Strømmen utenfor Oslo.

Webdesign og webutvikling: InCreo