bergen-tinghus-int_3
bergen-tinghus-int_3
bergen-tinghus-inngang-3
bergen-tinghus-int_9
bergen-tinghus-int_2
bergen-tinghus-dor
Neste
Forrige

Bergen Tinghus

Forprosjekt og KS1 trinn 2

OPPDRAGSGIVER:
KS1 trinn 2: Justis- og beredskapsdepartementet
Forprosjekt: Statsbygg

BRUTTOAREAL:
12 500 m2

FERDIGSTILLELSE:
KS1 trinn 2 2018
Forprosjekt 2011
4B ARKITEKTER bistår i første halvår 2018 Justis- og beredskapsdepartementet med utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon for KS1 trinn 2 for fremtidig tinghusløsning i Bergen. Vi utarbeidet i 2011 et forprosjekt for Statsbygg. Viktige momenter i prosjektet var å ivareta kulturhistoriske verdier, øke rettssals-kapasitet, bygningssikkerhet, publikumsvennlighet og funksjonalitet. I linken under er det en film som viser laserscanning og BIM fra prosjektet.

https://www.youtube.com/watch?v=LXg6CKz7DA8

4B ARKITEKTER gjennomførte en mulighetsstudie i 2017 basert på nye føringer fra antikvariske myndigheter og nye muligheter for å ta i bruk arealer i tilstøtende bygninger. Studien ligger til grunn for den reviderte løsningen som ble bearbeidet for KS1 trinn 2.

Webdesign og webutvikling: InCreo