skigard-1
skigard-1
skigard-2
skigard-4
skigard-3
skigard-5
Neste
Forrige

Ankerhagen Hamar

KONKURRANSEUTKAST:
2019

OPPDRAGSGIVER:
Hamar kommune
​​Åpen plan- og designkonkurranse om utvikling av området Ankerhagen på Hamar. Konkurranseutkastet «Skigard» legger opp til en bebyggelsesstruktur som er gjenkjennbar, men likevel svært variert. Langs Ringveien ligger «Skigarden». Dette er eneboliger i rekke i 2-3 etasjer. Skigarden hegner om resten av tomten. Denne utgjør en støyskjerm for resten av området. Den har likevel åpninger som en skigard. Bebyggelsen har variert høyde og gir smett for utsynet mot syd over Mjøsa for deler av den bakenforliggende bebyggelsen.

Skigarden inviterer langs sykkelstien, turdraget og ved bussholdeplassen både beboere og forbipasserende inn til områdets hjerte; «Plassen». Plassen er et opphevet sydvendt uterom omkranset av boliger i alle størrelser, også boliger tilrettelagt for personer med omsorgsbehov, samt fellesaktiviteter og funksjoner. Plassens aktivitetsrom skal oppleves velkomment for alle Hamarsinger. Et sted det er naturlig å slenge innom på trilletur fra byen, gjennom Ankerskogen videre opp til bymarka Klukhagan. En enklere kafe og et selskapslokale kan etableres i nabovillaen Lundbo. I den eldre hagen kan det legges til rette for uteservering. Ut mot Ringveien kan det opprettes en dagligvarebutikk som er tilgjengelig fra sykkelveien samt med bil fra rundkjøringen i Ringveien.

Butikken etableres i nedre del av Skigarden og inviterer ytterligere personer fra en utvidet bydel til å bruke området. Denne delen av Skigarden utnyttes høyere. Her blir skigarden til et leilighetsbygg, men med gjenkjennbart utrykk fra resten av området. Leilighetsbygget har også her innslag av omsorgsboliger, felles takterrasse, p-kjeller med bildeling for beboere i denne delen av Hamar samt for butikkbesøkende. Begrensninger i p-arealer vil sammen med grønne tak også være gunstig for fordrøyning.

Andre vil foretrekke å bo lenger opp i «Skråninga». Her er det mer tilbaketrukket, men man er som i Skigarden tett på miljøet som plassen tilbyr. Dagens kotelinjer på tomten re-arrangeres for å skape et tilpasset fallforløp. Dette vil muliggjøre en akebakke og gi utsyn over byen og Mjøsa for boligene og turgåere øverst på tomten. Dette utsynet kan være hovedgrunnen til at denne sydvendte delen av Ankerkollen er en etablert turvei til og fra bymarka Klukhagan.

Webdesign og webutvikling: InCreo