nmbu-bred

BIM åpner muligheter

4B ARKITEKTER har lang erfaring med bruk av BIM og åpenBIM

Vi har utviklet vår kompetanse i mellomstore og store prosjekter for offentlige byggherrer. Vi prosjekterte forprosjektet for rehabilitering av Bergen Tinghus (2010-2011), Statsbyggs pilotprosjekt på BIM i antikvarisk rehabilitering. I forprosjektet til Nytt nasjonalt folkehelseinstitutt (2011-2013) ble fokus satt på BIM-sentrisk samhandling blant de prosjekterende. I rehabilitering av Urbygningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2013-2016) utforsket prosjektet bruk av BIM-modell på byggeplass, noe som fikk pris av buildingSMART International. Nå har vi flere store boligprosjekter der vi prosjekterer i BIM og åpenBIM.

Felles for disse prosjektene er at 4B ARKITEKTER, i tillegg til å levere BIM-arkitekttjenester, har utført BIM-koordinering.

Vårt mål for BIM er å flytte fokus fra teknologi og programvare til prosesser og bruk av kunnskapen som ligger i en BIM-modell. BIM er for oss primært en prosess og en måte å arbeide sammen på i et tverrfaglig team, der fokus er bygget i hele dets levetid med hensyn til funksjon, bærekraft og økonomi. Hvis man velger BIM-prosjektering for et prosjekt, åpner man muligheten for å få en mer effektiv og fokusert samhandling mellom aktørene i en prosjekterings- og byggeprosess, og derved et bedre prosjekt.

4B ARKITEKTER tilbyr ledende BIM-kompetanse for arkitekttjenester og BIM-koordinering. Vi hjelper deg å definere en BIM-basert prosjekteringsprosess som bidrar til å oppnå dine mål for prosjektet.


En video fra buildingSMART som forklarer åpen BIM finner du her

Intervju om FHI av buildingSMART (2013) finner du her


bs_member_black_0_liten-2

Webdesign og webutvikling: InCreo