skadalen-skole-2
skadalen-skole-2
15.09.2015

Skådalen kompetansesenter

4B ARKITEKTER har fått oppdraget med å gjennomføre en mulighetsstudie for Skådalen kompetansesenter. Anlegget var det første skandinaviske, offentlige skolekompleks som kun var ment for undervisning rettet mot døve elever. Anlegget består av femten frittliggende bygninger, de fleste med skole og internatfunksjoner. Ti av bygningene er tegnet av arkitekt Sverre Fehn, og oppført i 1975-76. To av bygningene er oppført i 1934 da skolen overtok eiendommen etter Sophies Minde. Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet og er nå fredet.

Fra Riksantikvarens side er det poengtert at det er helheten i anlegget, i tillegg til de enkelte bygninger, som er fredningsverdige.

Statsbygg vurderer å selge eiendommen og ønsker, i den anledning, å få belyst ulike alternativer for utvikling av anlegget.

Webdesign og webutvikling: InCreo