vippetangen
vippetangen
18.12.2015

Reguleringsplan for Vippetangen

4B ARKITEKTER har i samarbeid med COWI, Alt. arkitektur og INBY fått oppdraget med utviklingen av Vippetangen for Oslo Havn KF. Arbeidene omfatter mulighetsstudie, regulering og konsekvensutredning.
 
Oppdraget er begrenset til området fra krysset Kongens gate – Akershusstranda til Myntgatas forlengelse ved Festningsallmenningen. I reguleringsplanen skal det i nødvendig utstrekning tas med sjøareal og offentlig veiareal. Som følge av diskusjonen om fremtidig Fjordtrikk og etablering av havnepromenade kan reguleringsområde utvides til også å omfatte havneområdet langs Akershusstranda til Rådhusplassen. 
 
I forbindelse med reguleringsplan skal det også utarbeides kvalitetsprogram for området og konsekvensutredning, samt en detaljert plan for fergeterminalbygg hvor logistikk med tanke på trafikkmønster og forslag til nytt fergeterminalbygg på Revierhavna inngår.

Webdesign og webutvikling: InCreo