nrk_team4b_fugleperspektiv_motn-3
nrk_team4b_fugleperspektiv_motn-3
25.10.2017

NRK Marienlyst

Stedsnavnet Marienlyst er nærmest synonymt med NRK etter 80 år med kringkasting fra området, beliggende sentralt mellom Universitetet på Blindern og kollektivknutepunktet Majorstuen. Når NRK flytter ut, og bare Radiohuset står igjen som et minne, ble hovedutfordringen å veve den nye boligbydelen sømløst sammen med omgivelsene.

Vårt forslag er basert på tre hovedgrep:
• Radiohuset åpnes mot nytt torg i nordøst som blir det nye tyngdepunktet i området
• De to bevaringsverdige grøntområdene bindes sammen til en park med turvei fra nord til sør
• Et bilfritt boligområde organiseres i åpne kvartaler med varierende høyder på hver side av parkdraget

Webdesign og webutvikling: InCreo