slottsparken
slottsparken
miljofyrtarn
Neste
Forrige
01.03.2016

4B ARKITEKTER er fremdeles et Miljøfyrtårn!

4B ARKITEKTER ble Miljøfyrtårnsertifisert våren 2013. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år kan virksomheten bli resertifisert.

I mars ble vi resertifisert for tre nye år. Vi ser en viktig sammenheng mellom miljøvennlighet i driften av kontoret og i våre prosjekter. En tydelig og dokumentert miljøprofil gir oss konkurransefortrinn og synligjør vårt samfunnsengasjement.

Webdesign og webutvikling: InCreo