renseanlegget-akershus_1
renseanlegget-akershus_1
renseanlegget-akershus_3
renseanlegget-akershus_4
renseanlegget-akershus_2
Neste
Forrige

Renseanlegget Akershus festning Oslo

Museum for moderne kunst Akerhus festning

Illustrasjon av en mulig, fremtidig bruk av det gamle renseanleggt til Museum for moderne kunst.

Alternativ bruk som utredes er: Slik bygningen fremstår har den stort potensial som et energinøytralt science center for eksponering av Norge som spydspiss innen miljøteknologi. Idéen er utviklet som del av vårt samarbeid med Forsvarsbygg Utvikling om ny Helhetsplan for Akershus festning.

Webdesign og webutvikling: InCreo