perleporten-1
perleporten-1

Perleporten Asker

Parallelloppdrag - mulighetsstudie

KONKURRANSEUTKAST
2017

OPPDRAGSGIVER:

ROM Eiendom AS og Skaaret Holding AS

1. premie for utvikling av boliger/sentrumsbebyggelse med utomhusarealer på sentral tomt i Asker.

Webdesign og webutvikling: InCreo