lokenhagen-hus-a
lokenhagen-hus-a
lokenhagen-hus-b
lokenhagen-hus-d
Neste
Forrige

Løkenhagen Lørenskog

OPPDRAGSGIVER:
Losbyveien Eiendom AS

BYGGESTART:
2016
4B ARKITEKTER tegner nye boliger i Lørenskog kommune for oppdragsgiver er Losbyveien Eiendom AS, entreprenør er Solid AS, landskapsarkitekt Bar Bakke AS.

Felt B4 inngår som del av en større utbygging på Skårer Syd, og omfatter 4 bygg med til sammen 205 leiligheter med felles parkeringskjeller under gårdsrom. Reguleringen legger opp til en urban utbygging med variasjon i materialbruk, fasadeliv og i høyder.

Hus A er under oppføring, innflytting våren 2017. Grunnarbeider for hus B og C starter opp før sommeren 2016. Hus D, som er siste byggetrinn i feltet, legges ut til salg i juni 2016.

Webdesign og webutvikling: InCreo