hoyesterett_fasade
hoyesterett_fasade
hoyesterett_fasade2
hoyesterett_int2
hoyesterett_int3
hoyesterett_int1
hoyesterett_int4
Neste
Forrige

Høyesteretts hus Oslo

Rehabilitering og ombygging av Det Gamle Tinghus

BRUTTOAREAL:
4 800 m2

OPPDRAGSGIVER:
Justis- og politidepartementet
og Statsbygg

FERDIGSTILT:
1996

Full rehabilitering med stilhistoriske forutsetninger og integrering av tidsmessige tekniske anlegg i fredet monumentalbygning. Oppdraget er utført i tett samarbeid med antikvariske myndigheter.

Webdesign og webutvikling: InCreo