greverud_inngang
greverud_inngang
greverud_matr_ekst
greverud_spisesal
greverud_utsikt
Neste
Forrige

Greverud sykehjem Oppegård

BRUTTOAREAL:
11 300 m2

OPPDRAGSGIVER:
Oppegård kommune

FERDIGSTILT:
2004

Videreføring av HRTBSs 1. premieutkast i arkitektkonkurranse 2001

Anlegget omfatter: 64 sykehjemsplasser, 35 omsorgsboliger, dagsenter/aktivitetssenter, hjelpemiddellager og base for hjemmetjenesten i kommunen, sentralkjøkken som også betjener andre institusjoner

Anlegget er oppdelt i små bofellesskap med høy komfort, sol og utsikt. Det lagt vekt på å skape omgivelser som stimulerer til aktivitet i et hjemlig miljø uten institusjonspreg. Det er samtidig lagt til rette for rasjonell drift, oversiktlighet og korte ganglinjer for personalet.

Webdesign og webutvikling: InCreo