grefsen-stasjon-9
grefsen-stasjon-9

Grefsen stasjon hus 11 og 12 Oslo

OPPDRAGSGIVER:
JM Norge AS

BYGGESTART:
2013
4B ARKITEKTER er arkitekt for 119 leiligheter på til sammen 4 100 m2. Prosjektet inngår i
en større boligutbygging som strekker seg fra Storo til Sinsen langs Ring 3.

Det er stilt høye krav til rasjonelle og kostnadseffektive byggeprosesser, gjennomarbeidete detaljer og gode tverrfaglige tekniske løsninger. Prosjektet følger TEK10, og oppdragsgiver har som ambisjon å levere bygg som er 20 % bedre enn forskriftskravene på energi- og miljøsiden.

Det legges stor vekt på å skape gode bokvaliteter, med arealeffektive, funksjonelle planløsninger, gode dagslysforhold og stor variasjon i bygningsuttrykk og uteområder.

Webdesign og webutvikling: InCreo