nmbu-bred

BIM åpner muligheter

4B ARKITEKTER har lang erfaring med bruk av BIM og åpenBIM

Vi har utviklet vår kompetanse i mellomstore og store prosjekter for offentlige byggherrer. Vi prosjekterte rehabilitering av Bergen Tinghus (2010-2011), Statsbyggs pilotprosjekt på BIM i antikvarisk rehabilitering.  I prosjektet Nytt nasjonalt folkehelseinstitutt (2011-2013) ble fokus satt på BIM-sentrisk samhandling blant de prosjekterende. For tiden arbeider vi med rehabilitering av Urbygningen på NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, et pilotprosjekt i Statsbyggs for bruk av BIM-modell på byggeplass.

Felles for disse prosjektene er at 4B ARKITEKTER, i tillegg til å levere BIM-arkitekttjenester, har utført BIM-koordinering.

Vårt mål for BIM er å flytte fokus fra teknologi og programvare til prosesser og bruk av kunnskapen som ligger i en BIM-modell. BIM er for oss primært en prosess og en måte å arbeide sammen på i et tverrfaglig team, der fokus er bygget i hele dets levetid med hensyn til funksjon, bærekraft og økonomi.  Hvis man velger BIM-prosjektering for et prosjekt, åpner man muligheten for å få en mer effektiv og fokusert samhandling mellom aktørene i en prosjekterings- og byggeprosess, og derved et bedre prosjekt.

Vi arbeider for videreutvikling av BIM-kompetanse i bransjen, og deltar aktivt i buildingSMART, Arkitektbedriftenes BIM-utvalg, og deler erfaringer fra våre BIM-prosjekter i seminarer og konferanser.

4B ARKITEKTER tilbyr ledende BIM-kompetanse for arkitekttjenester og BIM-koordinering. Vi hjelper deg å definere en BIM-basert prosjekteringsprosess som bidrar til å oppnå dine mål for prosjektet. 


En video fra buildingSMART som forklarer åpen BIM finner du her

Intervju om FHI av buildingSMART (2013) finner du her

Webdesign og webutvikling: InCreo