khs-web-bw
khs-web-bw
01.07.2016

Kai Henning Simensen er ny partner i 4B ARKITEKTER

Kai Henning har vært ansatt i 4B siden 2011. Han har bred erfaring som prosjektleder og arkitekt og har spesialkompetanse innen utvikling og anvendelse av BIM i byggebransjen.

Kai Henning er opptatt av kvalitet i de bygde omgivelser, tverrfaglig samarbeid og teknologiutvikling i byggebransjen. Han deltar i Arkitektbedriftene i Norge som medlem av BIM-utvalget. Utvalget arbeider med digitalisering av byggebransjen, og deltar aktivt i buildingSMART og i samhandlingsarenaer på bransjenivå. Kai Henning representerer Arkitektbedriftene i Standard Norges komiteer for BIM-standardisering og -prosjektering.

Webdesign og webutvikling: InCreo